Jak nabyć akcje lub obligacje?

INFORMACJE I PORADY

ZAPISY NA OBLIGACJE

Zapisy na obligacje oferowane w emisjach publicznych przez Dom Maklerski Ventus Asset Management S.A. dokonywane są za pośrednictwem elektronicznego formularza zapisu. Wypełnienie formularza i jego zatwierdzenie oraz wpłata za obligacje na konto Ventus Asset Management S.A. uznaje się za skutecznie złożony zapis.

 

ZAPISY NA AKCJE

Aby złożyć zapis na akcje oferowane w drodze emisji publicznej przez Dom Maklerski Ventus Asset Management S.A., powinieneś wykonać następujące czynności:

Zapoznać się z memorandum informacyjnym
dostępnym na stronie www.ventusam.pl lub innym dokumentem informującym o danej emisji.

Wydrukować 3 egzemplarze formularza zapisu
(druk dostępny do pobrania na stronie www.ventusam.pl).

Dokładnie i czytelnie wypełnić formularz zapisu,
zwracając szczególną uwagę na to, aby wpisać prawidłowy numer rachunku inwestycyjnego
i numer konta bankowego.

Przesłać wypełniony i podpisany formularz zapisu
(skan lub zdjęcie) e-mailem na sprzedaz@ventusam.pl.

Opłacić zapis, dokonując przelewu na konto Ventus Asset Management S.A.,
tytuł przelewu: Nazwa Spółki, Seria, Imię i Nazwisko.

Wysłać niezwłocznie drogą pocztową 3 wypełnione egzemplarze formularza zapisu na adres:
Ventus Asset Management S.A.,
ul. Twarda 18,
00-105 Warszawa.

WAŻNE

Za moment złożenia zapisu przyjęty będzie dzień przesłania skanu/zdjęcia lub oryginału poprawnie wypełnionego formularza zapisu, zaś za dzień opłacenia zapisu przyjęty będzie dzień zaksięgowania środków na wskazanym w FORMULARZU ZAPISU rachunek bankowy.

KONTAKT

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel
skontaktuje się z Tobą

Ventus Asset Management S.A.

DORADCY
INWESTYCYJNI

Sergiusz Góralczyk​
tel. +48 22 110 27 27

Maciej Kaźmierczak
tel. +48 22 110 27 27

2004 - 2015 © Ventus Asset Management S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: SIGNUM Studio Interaktywne