TRWAJĄCA

Publiczna Oferta Akcji
Serii D Prefa Group S.A.

od 1.125 tys. PLN
do 5.100 tys. PLN

4Q 2022 r. - 1Q 2023 r.

EMISJE

Publiczna Oferta Akcji
Serii D Prefa Group S.A.

PARAMETRY EMISJI WARTOŚĆ
Cena emisyjna akcji    15 zł
Liczba akcji nowej emisji   od 75.000 do 340.000
Wartość emisji akcji serii D  od 1.125 tys. PLN do 5.100 tys. PLN
Cel emisji Finansowanie realizowanych projektów deweloperskich i inwestycyjnych
Minimalny zapis 2.000 akcji
Przydział          Proporcjonalny
Firma inwestycyjna              Dom Maklerski Ventus Asset Management S.A.
TERMIN ZAPISÓW          1 Grudnia - 28 Lutego 2023 r.
PRZYDZIAŁ          1 marca 2023 r.

 

Komunikat

W związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie oferty publicznej, Zarząd spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka"), zgodnie z art. 438 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 11.9 w rozdziale IV memorandum informacyjnego sporządzonego w oparciu o art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii D przeprowadzoną na podstawie uchwały nr 4a Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 21 listopada 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D w całości, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany statutu Spółki, ogłasza o niedojściu do skutku podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D z uwagi na to, że w terminie do zapisywania się na akcje serii D minimalna liczba oferowanych akcji serii D nie została subskrybowana i należycie opłacona.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Memorandum informacyjne

Komunikat aktualizujący Nr 1 do Memorandum informacyjnego

Komunikat aktualizujący Nr 2 do Memorandum informacyjnego

Komunikat aktualizujący Nr 3 do Memorandum informacyjnego

Komunikat aktualizujący Nr 4 do Memorandum informacyjnego

SUPLEMENT NR 1 DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO

SUPLEMENT NR 2 DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO

SUPLEMENT NR 3 DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO

SUPLEMENT NR 4 DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO

Prefa Group - prezentacja inwestycyjna

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych VAM

Formularz informacji o potencjalnym kliencie VAM

Odmowa udzielenia informacji VAM

AML, Fatca, CRS dla os. fizycznej

AML, Fatca, CRS dla os. prawnej

Powrót do listy emisji

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel
skontaktuje się z Tobą

Ventus Asset Management S.A.

DORADCY
INWESTYCYJNI

Sergiusz Góralczyk​
tel. +48 22 110 27 27

Maciej Kaźmierczak
tel. +48 22 110 27 27

2004 - 2015 © Ventus Asset Management S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: SIGNUM Studio Interaktywne