AKCJE

OFERTA DLA INWESTORÓW

Dom Maklerski Ventus Asset Management S.A. umożliwia inwestowanie w akcje spółek. Nasi klienci mogą uczestniczyć w transakcjach dokonywanych na rynku publicznym (IPO, SPO) lub niepublicznym (Pre-IPO).

Przewagi posiadania akcji nad innymi instrumentami rynku kapitałowego:

  • najwyższy potencjalny zwrot w porównaniu do innego typu inwestycji np. obligacji czy bonów skarbowych
  • prawo do partycypacji w zyskach – prawo do dywidendy (właściciel akcji jest współwłaścicielem danej spółki)
  • prawo do uczestnictwa w WZA spółki (prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy)
  • prawo do miejsca w organach statutowych emitenta
  • prawo do udziału w masie likwidacyjnej
  • prawo poboru, czyli prawo do zakupu akcji nowej emisji

KONTAKT

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel
skontaktuje się z Tobą

Ventus Asset Management S.A.

DORADCY
INWESTYCYJNI

Sergiusz Góralczyk​
tel. +48 22 110 27 27

Maciej Kaźmierczak
tel. +48 22 110 27 27

2004 - 2015 © Ventus Asset Management S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: SIGNUM Studio Interaktywne