AKTUALNOŚCI

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego

17 stycznia 2020

Informacja o dojściu do skutku emisji i przydziale obligacji Polsoja Sp. z o.o serii B

Zarząd Polsoja Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że emisja Obligacji serii B doszła do skutku. W dniu 17 stycznia 2020 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr 03/01/2020 w sprawie dokonania przydziału Obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) PLN każda. Obligacje oprocentowane są według stałej stopy procentowej 8% a odsetki od nich będą wypłacane w okresach kwartalnych. Termin wykupu Obligacji serii B został ustalony na 13 stycznia 2022 roku.

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego

12 Listopada 2018

Informacja o dojściu do skutku emisji i przydziale obligacji CAVATINA HOLDING S.A. serii bc

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że emisja Obligacji serii BC doszła do skutku. W dniu 12 listopada 2018 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr 1/11/2018 w sprawie dokonania przydziału Obligacji serii BC o wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) PLN każda. Obligacje oprocentowane są według stałej stopy procentowej 6,75% a odsetki od nich będą wypłacane w okresach kwartalnych. Termin wykupu Obligacji serii BC został ustalony na 30 września 2020 roku.

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego

14 Marca 2018

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego

Informujemy, że w dniu 13.03.2018 r. powzięto informację o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego spółki Sescom S.A. sporządzonego na potrzeby dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2, B, C oraz D. Aneks nr 2 został sporządzony w związku z opublikowaniem rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Sescom S.A. za okres 12 miesięcy zakończony na dzień 30.09.2017 r. Aneks nr 2 zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 14.03.2018 r., w sposób w jaki został udostępniony prospekt emisyjny Emitenta – na stronie internetowej Spółki www.sescom.eu/inwestorzy/prospekt-emisyjny oraz na stronie firmy inwestycyjnej Ventus Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie www.ventusam.pl. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Pobierz Aneks nr 2 do Prospektu

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego

21 Lutego 2018

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego

Informujemy, że w dniu 21.02.2018 r. powzięta została informacja o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego Emitenta sporządzonego na potrzeby dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2, B, C oraz D.

Pobierz Aneks nr 1 do Prospektu

Prospekt emisyjny Sescom S.A.

01 Lutego 2018

Prospekt emisyjny Sescom S.A.

W dniu 31 stycznia 2018 roku został zatwierdzony prospekt emisyjny spółki Sescom S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Pobierz prospekt

Ventus Asset Management S.A. partnerem Konferencji Profesjonalny Inwestor 2015

20 listopada 2015

Ventus Asset Management S.A. partnerem Konferencji Profesjonalny Inwestor 2015

W dniach 20 - 22 listopada br. jesteśmy obecni na konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w Zakopanym.  Tegoroczna edycja koferencji poświęcona jest przede wszystkim dwóm zagadnieniom - praktycznemu podejściu do inwestowania oraz ...

CZYTAJ WIĘCEJ »

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii K spółki Kerdos Group S.A.

18 listopada 2015

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii K spółki Kerdos Group S.A.

Dbając o interesy obligatariuszy obligacji serii K spółki Kerdos Group S.A. dom maklerski Ventus Asset Management S.A. skierował do obligatariuszy pismo określające procedurę postępowania wraz z treścią dokumentu żądania przedterminowego wykupu obligacji serii K. Treść pisma ...

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wykup obligacji serii I spółki Mikrokasa S.A.

12 listopada 2015

Wykup obligacji serii I spółki Mikrokasa S.A.

Spółka poinformowała, iż w dniu 9 listopada 2015 r. dokonała przelewu środków pieniężnych na wykup wszystkich obligacji serii I oraz wypłatę odsetek od tych obligacji. Obligacje serii I w ilości 1840 sztuk o jednostkowej wartości nominalnej 1.000,00 zł zostały ...

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wypłata odsetek z obligacji serii H2 spółki Marka S.A.

12 listopada 2015

Wypłata odsetek z obligacji serii H2 spółki Marka S.A.

Informujemy o wypłacie oprocentowania z obligacji serii H2 spółki Marka S. A. Wypłata nastąpiła 12.11.2015r. zgodnie z Warunkami Emisji.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wypłata odsetek z obligacji serii A spółki Aedes S.A.

09 listopada 2015

Wypłata odsetek z obligacji serii A spółki Aedes S.A.

Informujemy o wypłacie oprocentowania z obligacji serii A spółki Aedes S.A. Wypłata nastąpiła 09.11.2015r. zgodnie z Warunkami Emisji.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Creamfinance Poland finalizuje emisję obligacji w EUR

03 listopada 2015

Creamfinance Poland finalizuje emisję obligacji w EUR

Creamfinance Poland zakończyła zapisy na obligacje denominowane w EUR. Inwestorzy zadeklarowali zainteresowanie obligacjami wartymi ponad 100 000 EUR. Spółka zdecydowała się obniżyć próg emisji do 400 obligacji o wartości 250 EUR każda. W związku ze zmianą progu ...

CZYTAJ WIĘCEJ »

Creamfinance Poland z sukcesem plasuje emisję obligacji w złotych

27 października 2015

Creamfinance Poland z sukcesem plasuje emisję obligacji w złotych

Creamfinance Poland, spółka z pierwszej piątki działających w Polsce firm udzielających pożyczek internetowych, z sukcesem uplasowała ofertę publiczną obligacji denominowanych w złotych. Obligacje zostały przydzielone inwestorom. Zapisali się oni na 1 718 obligacji serii A ...

CZYTAJ WIĘCEJ »

Część obligacji GTB Metropolis Nieruchomości zostanie zamortyzowana

23 października 2015

Część obligacji GTB Metropolis Nieruchomości zostanie zamortyzowana

Emitent informuje, że w związku ze zbyciem w dniu 22.10.2015r. nieruchomości w ramach projektu Siemianowicki Park Biznesu spełniony został warunek częściowego wykupu obligacji (amortyzacji) obligacji serii A. Przedterminowa spłata nastąpi 29 grudnia br. Raport bieżący nr 14/2015

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wywiad wideo z Dyrektorem Zarządzającym Creamfinance -Adamem Dąbrowskim

22 października 2015

Wywiad wideo z Dyrektorem Zarządzającym Creamfinance -Adamem Dąbrowskim

Na portalu www.newseria.pl ukazał się wywiad na temat trwającej oferty obligacji Creamfinance. Na obligacje denominowane w PLN można zapisywać się tylko do dzisiaj, a zapisy w EUR potrwają do 29 października. W razie zainteresowania inwestorów Spółka planuje kolejne ...

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wypłata odsetek z obligacji serii B spółki Presto S.A.

22 października 2015

Wypłata odsetek z obligacji serii B spółki Presto S.A.

Informujemy o wypłacie oprocentowania z obligacji serii B spółki Presto S.A. Wypłata nastąpiła 22.10.2015r. zgodnie z Warunkami Emisji.

CZYTAJ WIĘCEJ »

KONTAKT

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel
skontaktuje się z Tobą

Ventus Asset Management S.A.

DORADCY
INWESTYCYJNI

Sergiusz Góralczyk​
tel. +48 22 110 27 27

Maciej Kaźmierczak
tel. +48 22 110 27 27

2004 - 2015 © Ventus Asset Management S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: SIGNUM Studio Interaktywne