AKTUALNOŚCI

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego

17 stycznia 2020

Informacja o dojściu do skutku emisji i przydziale obligacji Polsoja Sp. z o.o serii B

Zarząd Polsoja Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że emisja Obligacji serii B doszła do skutku. W dniu 17 stycznia 2020 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr 03/01/2020 w sprawie dokonania przydziału Obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) PLN każda. Obligacje oprocentowane są według stałej stopy procentowej 8% a odsetki od nich będą wypłacane w okresach kwartalnych. Termin wykupu Obligacji serii B został ustalony na 13 stycznia 2022 roku.

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego

12 Listopada 2018

Informacja o dojściu do skutku emisji i przydziale obligacji CAVATINA HOLDING S.A. serii bc

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że emisja Obligacji serii BC doszła do skutku. W dniu 12 listopada 2018 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr 1/11/2018 w sprawie dokonania przydziału Obligacji serii BC o wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) PLN każda. Obligacje oprocentowane są według stałej stopy procentowej 6,75% a odsetki od nich będą wypłacane w okresach kwartalnych. Termin wykupu Obligacji serii BC został ustalony na 30 września 2020 roku.

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego

14 Marca 2018

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego

Informujemy, że w dniu 13.03.2018 r. powzięto informację o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego spółki Sescom S.A. sporządzonego na potrzeby dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2, B, C oraz D. Aneks nr 2 został sporządzony w związku z opublikowaniem rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Sescom S.A. za okres 12 miesięcy zakończony na dzień 30.09.2017 r. Aneks nr 2 zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 14.03.2018 r., w sposób w jaki został udostępniony prospekt emisyjny Emitenta – na stronie internetowej Spółki www.sescom.eu/inwestorzy/prospekt-emisyjny oraz na stronie firmy inwestycyjnej Ventus Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie www.ventusam.pl. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Pobierz Aneks nr 2 do Prospektu

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego

21 Lutego 2018

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego

Informujemy, że w dniu 21.02.2018 r. powzięta została informacja o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego Emitenta sporządzonego na potrzeby dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2, B, C oraz D.

Pobierz Aneks nr 1 do Prospektu

Prospekt emisyjny Sescom S.A.

01 Lutego 2018

Prospekt emisyjny Sescom S.A.

W dniu 31 stycznia 2018 roku został zatwierdzony prospekt emisyjny spółki Sescom S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Pobierz prospekt

Częściowa amortyzacja obligacji serii A GTB Metropolis Nieruchomości Sp. z o.o.

13 stycznia 2016

Częściowa amortyzacja obligacji serii A GTB Metropolis Nieruchomości Sp. z o.o.

Spółka zrealizowała w dniu 29.12.2015 r. częściowy wykup 1 211 szt. obligacji serii A w kwocie 1,3 mln zł. Obsługa częściowego wcześniejszego wykupu była dokonywana za pośrednictwem KDPW zgodnie z zasadami regulującymi działanie KDPW. Raport bieżący nr 17/2015

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wypłata odsetek z obligacji serii B spółki Legimi Sp. z o.o.

11 stycznia 2016

Wypłata odsetek z obligacji serii B spółki Legimi Sp. z o.o.

Informujemy o wypłacie oprocentowania z obligacji serii B spółki Legimi Sp. z o.o. Wypłata nastąpiła 11.01.2016 r. zgodnie z Warunkami Emisji.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Polbrand Sp. z o.o. przekazał niepełną kwotę na wykup obligacji serii E

05 stycznia 2016

Polbrand Sp. z o.o. przekazał niepełną kwotę na wykup obligacji serii E

Emitent informuje o wywiązaniu się z 80% zobowiązań wobec Obligatariuszy serii E. Spółka w terminie wypłaciła należne odsetki za ostatni kwartał, ale z uwagi na okres świąteczny i związaną z tym długą przerwę nastąpiło opóźnienie w uzyskaniu należności od ...

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wypłata odsetek z obligacji serii L2 spółki Mikrokasa S.A.

04 stycznia 2016

Wypłata odsetek z obligacji serii L2 spółki Mikrokasa S.A.

Informujemy o wypłacie oprocentowania z obligacji serii L2 spółki Mikrokasa S. A. Wypłata nastąpiła 04.01.2016 r. zgodnie z Warunkami Emisji.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Zakończenie oferty niepublicznej obligacji spółki Loyd S.A.

22 grudnia 2015

Zakończenie oferty niepublicznej obligacji spółki Loyd S.A.

Informujemy, że zakończyliśmy kolejną ofertę niepubliczną obligacji. W emisji spółka Loyd S.A. pozyskała 1,03 mln zł na akwizycje podmiotów konkurencyjnych celem rozbudowy Grupy Loyd oraz wzrostowi skali jej działania. Firma Loyd S.A. to podmiot dominujący grupy ...

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wypłata odsetek z obligacji serii I spółki The Farm 51 S. A.

22 grudnia 2015

Wypłata odsetek z obligacji serii I spółki The Farm 51 S. A.

Informujemy o wypłacie oprocentowania z obligacji serii I spółki The Farm 51 S. A. Wypłata nastąpiła 22.12.2015r. zgodnie z Warunkami Emisji.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wypłata odsetek z obligacji serii A spółki Future A S.A.

21 grudnia 2015

Wypłata odsetek z obligacji serii A spółki Future A S.A.

Informujemy o wypłacie oprocentowania z obligacji serii A spółki Future A S.A. Wypłata nastąpiła 21.12.2015r. zgodnie z Warunkami Emisji.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wypłata odsetek z obligacji serii J spółki Admiral Boats S.A.

18 grudnia 2015

Wypłata odsetek z obligacji serii J spółki Admiral Boats S.A.

Informujemy o wypłacie oprocentowania z obligacji serii J spółki Admiral Boats S.A. Wypłata nastąpiła 18.12.2015r. zgodnie z Warunkami Emisji.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Sukces publicznej oferty obligacji Legimi

18 grudnia 2015

Sukces publicznej oferty obligacji Legimi

Księgarnia on-line Legimi.com, specjalizująca się w abonamentowym udostępnianiu ebooków pozyskała 1,2 mln zł w wyniku przeprowadzonej publicznej oferty obligacji. Fundusze te w całości przeznaczone zostaną na rozwój oferty: „Czytnik za 1 zł”. W związku z ...

CZYTAJ WIĘCEJ »

Najlepsze życzenia świąteczne!

17 grudnia 2015

Najlepsze życzenia świąteczne!

Życzymy ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku. Zarząd i Pracownicy domu maklerskiego Ventus Asset Management S.A.

CZYTAJ WIĘCEJ »

KONTAKT

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel
skontaktuje się z Tobą

Ventus Asset Management S.A.

DORADCY
INWESTYCYJNI

Sergiusz Góralczyk​
tel. +48 22 110 27 27

Maciej Kaźmierczak
tel. +48 22 110 27 27

2004 - 2015 © Ventus Asset Management S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: SIGNUM Studio Interaktywne