AKTUALNOŚCI

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego

17 stycznia 2020

Informacja o dojściu do skutku emisji i przydziale obligacji Polsoja Sp. z o.o serii B

Zarząd Polsoja Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że emisja Obligacji serii B doszła do skutku. W dniu 17 stycznia 2020 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr 03/01/2020 w sprawie dokonania przydziału Obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) PLN każda. Obligacje oprocentowane są według stałej stopy procentowej 8% a odsetki od nich będą wypłacane w okresach kwartalnych. Termin wykupu Obligacji serii B został ustalony na 13 stycznia 2022 roku.

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego

12 Listopada 2018

Informacja o dojściu do skutku emisji i przydziale obligacji CAVATINA HOLDING S.A. serii bc

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że emisja Obligacji serii BC doszła do skutku. W dniu 12 listopada 2018 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr 1/11/2018 w sprawie dokonania przydziału Obligacji serii BC o wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) PLN każda. Obligacje oprocentowane są według stałej stopy procentowej 6,75% a odsetki od nich będą wypłacane w okresach kwartalnych. Termin wykupu Obligacji serii BC został ustalony na 30 września 2020 roku.

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego

14 Marca 2018

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego

Informujemy, że w dniu 13.03.2018 r. powzięto informację o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego spółki Sescom S.A. sporządzonego na potrzeby dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2, B, C oraz D. Aneks nr 2 został sporządzony w związku z opublikowaniem rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Sescom S.A. za okres 12 miesięcy zakończony na dzień 30.09.2017 r. Aneks nr 2 zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 14.03.2018 r., w sposób w jaki został udostępniony prospekt emisyjny Emitenta – na stronie internetowej Spółki www.sescom.eu/inwestorzy/prospekt-emisyjny oraz na stronie firmy inwestycyjnej Ventus Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie www.ventusam.pl. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Pobierz Aneks nr 2 do Prospektu

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego

21 Lutego 2018

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego

Informujemy, że w dniu 21.02.2018 r. powzięta została informacja o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego Emitenta sporządzonego na potrzeby dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2, B, C oraz D.

Pobierz Aneks nr 1 do Prospektu

Prospekt emisyjny Sescom S.A.

01 Lutego 2018

Prospekt emisyjny Sescom S.A.

W dniu 31 stycznia 2018 roku został zatwierdzony prospekt emisyjny spółki Sescom S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Pobierz prospekt

Wypłata odsetek z obligacji serii H2 spółki Marka S.A.

12 lutego 2016

Wypłata odsetek z obligacji serii H2 spółki Marka S.A.

Informujemy o wypłacie oprocentowania z obligacji serii H2 spółki Marka S. A. Wypłata nastąpiła 12.02.2016r. - terminowo zgodnie z Warunkami Emisji.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Pierwszy dzień notowania akcji serii F spółki Inno - Gene S.A.

09 lutego 2016

Pierwszy dzień notowania akcji serii F spółki Inno - Gene S.A.

Zarząd Giełdy określił 11 lutego br. jako pierwszy dzień notowania akcji serii F na rynku NewConnect. Do obrotu trafi 498 559 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł. Akcje serii F będą notowane pod nazwą skróconą „INNOGENE” i oznaczeniem ...

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wypłata odsetek z obligacji serii A spółki Aedes S.A.

09 lutego 2016

Wypłata odsetek z obligacji serii A spółki Aedes S.A.

Informujemy o wypłacie oprocentowania z obligacji serii A spółki Aedes S.A. Wypłata nastąpiła 09.02.2016r. - terminowo zgodnie z Warunkami Emisji.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wypłata odsetek z obligacji serii N spółki Polbrand Sp. z o.o.

08 lutego 2016

Wypłata odsetek z obligacji serii N spółki Polbrand Sp. z o.o.

Informujemy o wypłacie oprocentowania z obligacji serii N spółki Polbrand Sp. z o.o. Wypłata nastąpiła 08.02.2016 r. - terminowo zgodnie z Warunkami Emisji.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wypłata odsetek z obligacji serii P spółki Mikrokasa S.A.

04 lutego 2016

Wypłata odsetek z obligacji serii P spółki Mikrokasa S.A.

Informujemy o wypłacie oprocentowania z obligacji serii P spółki Mikrokasa S. A. Wypłata nastąpiła 04.02.2016 r., terminowo zgodnie z Warunkami Emisji.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wypłata odsetek z obligacji serii H1 spółki Marka S.A.

04 lutego 2016

Wypłata odsetek z obligacji serii H1 spółki Marka S.A.

Informujemy o wypłacie oprocentowania z obligacji serii H1 spółki Marka S. A. Wypłata nastąpiła 04.02.2016 r., terminowo zgodnie z Warunkami Emisji.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Zakończenie emisji niepublicznej spółki Creamfinance Poland Sp. z o.o.

04 lutego 2016

Zakończenie emisji niepublicznej spółki Creamfinance Poland Sp. z o.o.

W emisji niepublicznej obligacji serii C Spółka pozyskała 1,8 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na rozwój działalności Emitenta.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Przedwstępna umowa zbycia nieruchomości w GTB Metropolis Nieruchomości Sp. z o.o.

01 lutego 2016

Przedwstępna umowa zbycia nieruchomości w GTB Metropolis Nieruchomości Sp. z o.o.

Przedmiotem przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości objęte są dwie niezabudowane działki gruntu położone w Siemianowicach Śląskich w okolicy ul. Bytomskiej o łącznej powierzchni 0,4031 ha. Na przedmiotowych nieruchomościach aktualnie ustanowiona jest hipoteka celem ...

CZYTAJ WIĘCEJ »

Future A uzyskał koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w spółce zależnej

01 lutego 2016

Future A uzyskał koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w spółce zależnej

Zarząd Future A S.A. informuje, że otrzymał w spółki zależnej Eko-Wiking Energia sp. z o.o. koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej. Koncesja obejmuje okres od 30 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2030 r. i umożliwi rozpoczęcie sprzedaży przez Eko-Wiking Energia energii ...

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wypłata odsetek z obligacji serii A spółki Creamfinance Poland Sp. z o.o.

26 stycznia 2016

Wypłata odsetek z obligacji serii A spółki Creamfinance Poland Sp. z o.o.

Informujemy o wypłacie oprocentowania z obligacji serii A spółki Creamfinance Poland Sp. z o.o. Wypłata nastąpiła 26.01.2016 r. zgodnie z Warunkami Emisji.

CZYTAJ WIĘCEJ »

KONTAKT

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel
skontaktuje się z Tobą

Ventus Asset Management S.A.

DORADCY
INWESTYCYJNI

Sergiusz Góralczyk​
tel. +48 22 110 27 27

Maciej Kaźmierczak
tel. +48 22 110 27 27

2004 - 2015 © Ventus Asset Management S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: SIGNUM Studio Interaktywne