AKTUALNOŚCI

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego

17 stycznia 2020

Informacja o dojściu do skutku emisji i przydziale obligacji Polsoja Sp. z o.o serii B

Zarząd Polsoja Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że emisja Obligacji serii B doszła do skutku. W dniu 17 stycznia 2020 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr 03/01/2020 w sprawie dokonania przydziału Obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) PLN każda. Obligacje oprocentowane są według stałej stopy procentowej 8% a odsetki od nich będą wypłacane w okresach kwartalnych. Termin wykupu Obligacji serii B został ustalony na 13 stycznia 2022 roku.

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego

12 Listopada 2018

Informacja o dojściu do skutku emisji i przydziale obligacji CAVATINA HOLDING S.A. serii bc

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że emisja Obligacji serii BC doszła do skutku. W dniu 12 listopada 2018 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr 1/11/2018 w sprawie dokonania przydziału Obligacji serii BC o wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) PLN każda. Obligacje oprocentowane są według stałej stopy procentowej 6,75% a odsetki od nich będą wypłacane w okresach kwartalnych. Termin wykupu Obligacji serii BC został ustalony na 30 września 2020 roku.

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego

14 Marca 2018

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego

Informujemy, że w dniu 13.03.2018 r. powzięto informację o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego spółki Sescom S.A. sporządzonego na potrzeby dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2, B, C oraz D. Aneks nr 2 został sporządzony w związku z opublikowaniem rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Sescom S.A. za okres 12 miesięcy zakończony na dzień 30.09.2017 r. Aneks nr 2 zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 14.03.2018 r., w sposób w jaki został udostępniony prospekt emisyjny Emitenta – na stronie internetowej Spółki www.sescom.eu/inwestorzy/prospekt-emisyjny oraz na stronie firmy inwestycyjnej Ventus Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie www.ventusam.pl. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Pobierz Aneks nr 2 do Prospektu

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego

21 Lutego 2018

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego

Informujemy, że w dniu 21.02.2018 r. powzięta została informacja o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego Emitenta sporządzonego na potrzeby dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2, B, C oraz D.

Pobierz Aneks nr 1 do Prospektu

Prospekt emisyjny Sescom S.A.

01 Lutego 2018

Prospekt emisyjny Sescom S.A.

W dniu 31 stycznia 2018 roku został zatwierdzony prospekt emisyjny spółki Sescom S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Pobierz prospekt

Najlepsze życzenia Wielkanocne!

18 marca 2016

Najlepsze życzenia Wielkanocne!

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia i radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa i mnóstwa wiosennego optymizmu. Zarząd i Pracownicy domu maklerskiego Ventus Asset Management S.A.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Komunikat w sprawie wypłaty odsetek z obligacji serii K spółki Kerdos S.A.

15 marca 2016

Komunikat w sprawie wypłaty odsetek z obligacji serii K spółki Kerdos S.A.

Informujemy, że Emitent nie przekazał na nasz rachunek środków na wypłatę odsetek z obligacji serii K, które powinny być zaksięgowane na rachunkach obligatariuszy w dniu 14.03.2016 r. Z powodu braku kontaktu ze Spółką nie otrzymaliśmy wyjaśnienia zaistniałej ...

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wypłata odsetek z obligacji serii J spółki Mikrokasa S.A.

14 marca 2016

Wypłata odsetek z obligacji serii J spółki Mikrokasa S.A.

Informujemy o wypłacie oprocentowania z obligacji serii J spółki Mikrokasa S.A. Wypłata nastąpiła 14.03.2016r. zgodnie z Warunkami Emisji.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Obligacje serii P spółki Mikrokasa S.A. zarejestrowane w KDPW

04 marca 2016

Obligacje serii P spółki Mikrokasa S.A. zarejestrowane w KDPW

Zarząd KDPW zarejestrował 1 015 obligacji serii P spółki Mikrokasa S.A. o wartości nominalnej 1 000 zł każda i terminie wykupu w dniu 6 listopada 2017 r. Obligacje będą oznaczone kodem PLMKRKS00122 Uchwała nr 116/16

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wypłata odsetek z obligacji serii J spółki 2C Partners S.A.

29 lutego 2016

Wypłata odsetek z obligacji serii J spółki 2C Partners S.A.

Informujemy o wypłacie oprocentowania z obligacji serii J spółki 2C Partners S.A. Wypłata nastąpiła 29.02.2016r. zgodnie z Warunkami Emisji. Raport bieżący nr 7/2016

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wypłata odsetek z obligacji serii L1 spółki Mikrokasa S.A.

29 lutego 2016

Wypłata odsetek z obligacji serii L1 spółki Mikrokasa S.A.

Informujemy o wypłacie oprocentowania z obligacji serii L1 spółki Mikrokasa S. A. Wypłata nastąpiła 29.02.2016r. zgodnie z Warunkami Emisji.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Pierwszy dzień notowań obligacji serii J Admiral Boats S.A.

26 lutego 2016

Pierwszy dzień notowań obligacji serii J Admiral Boats S.A.

Zarząd Giełdy określił 26 lutego 2016 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 6 000 obligacji serii J Admiral Boats S.A., o wartości nominalnej 1 000 zł każda, oznaczonych przez KDPW kodem ...

CZYTAJ WIĘCEJ »

Obligacje serii J Admiral Boats S.A. wprowadzone na rynek ASO Catalyst

18 lutego 2016

Obligacje serii J Admiral Boats S.A. wprowadzone na rynek ASO Catalyst

Zarząd Giełdy wprowadził w dniu 16.02.2016 r. do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 6 000 obligacji serii J, o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Uchwała nr 146/2016  

CZYTAJ WIĘCEJ »

Zakończenie emisji niepublicznej spółki Loyd S.A.

16 lutego 2016

Zakończenie emisji niepublicznej spółki Loyd S.A.

W emisji niepublicznej obligacji serii G Spółka pozyskała 1 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na akwizycje podmiotów konkurencyjnych, co posłuży rozbudowie Grupy Loyd oraz wzrostowi skali jej działania.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Odpowiedzi zarządu spółki AEDES S.A. na pytania Administratora Zastawu

16 lutego 2016

Odpowiedzi zarządu spółki AEDES S.A. na pytania Administratora Zastawu

Zarząd Spółki w związku z otrzymanym w dn. 4 lutego 2016 r. wnioskiem o udzielenie informacji złożonym przez kancelarię radców prawnych Konieczny Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p., pełniącą funkcję administratora zastawu rejestrowego stanowiącego ...

CZYTAJ WIĘCEJ »

KONTAKT

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel
skontaktuje się z Tobą

Ventus Asset Management S.A.

DORADCY
INWESTYCYJNI

Sergiusz Góralczyk​
tel. +48 22 110 27 27

Maciej Kaźmierczak
tel. +48 22 110 27 27

2004 - 2015 © Ventus Asset Management S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: SIGNUM Studio Interaktywne