AKTUALNOŚCI

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego

17 stycznia 2020

Informacja o dojściu do skutku emisji i przydziale obligacji Polsoja Sp. z o.o serii B

Zarząd Polsoja Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że emisja Obligacji serii B doszła do skutku. W dniu 17 stycznia 2020 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr 03/01/2020 w sprawie dokonania przydziału Obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) PLN każda. Obligacje oprocentowane są według stałej stopy procentowej 8% a odsetki od nich będą wypłacane w okresach kwartalnych. Termin wykupu Obligacji serii B został ustalony na 13 stycznia 2022 roku.

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego

12 Listopada 2018

Informacja o dojściu do skutku emisji i przydziale obligacji CAVATINA HOLDING S.A. serii bc

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że emisja Obligacji serii BC doszła do skutku. W dniu 12 listopada 2018 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr 1/11/2018 w sprawie dokonania przydziału Obligacji serii BC o wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) PLN każda. Obligacje oprocentowane są według stałej stopy procentowej 6,75% a odsetki od nich będą wypłacane w okresach kwartalnych. Termin wykupu Obligacji serii BC został ustalony na 30 września 2020 roku.

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego

14 Marca 2018

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego

Informujemy, że w dniu 13.03.2018 r. powzięto informację o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego spółki Sescom S.A. sporządzonego na potrzeby dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2, B, C oraz D. Aneks nr 2 został sporządzony w związku z opublikowaniem rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Sescom S.A. za okres 12 miesięcy zakończony na dzień 30.09.2017 r. Aneks nr 2 zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 14.03.2018 r., w sposób w jaki został udostępniony prospekt emisyjny Emitenta – na stronie internetowej Spółki www.sescom.eu/inwestorzy/prospekt-emisyjny oraz na stronie firmy inwestycyjnej Ventus Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie www.ventusam.pl. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Pobierz Aneks nr 2 do Prospektu

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego

21 Lutego 2018

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego

Informujemy, że w dniu 21.02.2018 r. powzięta została informacja o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego Emitenta sporządzonego na potrzeby dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2, B, C oraz D.

Pobierz Aneks nr 1 do Prospektu

Prospekt emisyjny Sescom S.A.

01 Lutego 2018

Prospekt emisyjny Sescom S.A.

W dniu 31 stycznia 2018 roku został zatwierdzony prospekt emisyjny spółki Sescom S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Pobierz prospekt

Amortyzacja obligacji serii B spółki Legimi Sp. z o.o.

13 kwietnia 2016

Amortyzacja obligacji serii B spółki Legimi Sp. z o.o.

Spółka Legimi Sp. z o.o. zrealizowała częściowy wykup (amortyzację) obligacji serii B, przypadający na dzień 11.04.2016 r. Obowiązek częściowego wykupu następił w wyniku uzyskania przez Spółkę środków z abonamentów w kwocie przekraczającej 150 tys. zł ...

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wypłata odsetek z obligacji serii B spółki Legimi Sp. z o.o.

11 kwietnia 2016

Wypłata odsetek z obligacji serii B spółki Legimi Sp. z o.o.

Informujemy o wypłacie oprocentowania z obligacji serii B spółki Legimi Sp. z o.o. Wypłata nastąpiła terminowo w dniu 11.04.2016 r., zgodnie z Warunkami Emisji.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Loyd S.A. kupuje udziały w spółce z branży HR

06 kwietnia 2016

Loyd S.A. kupuje udziały w spółce z branży HR

Loyd S.A. zawarł przedwstępną umowę zakupu udziałów spółki prowadzącej działalność w branży HR. Umowa dotyczy kupna przez Loyd S.A. 100% udziałów spółki i zostanie zawarta w terminie do 15 czerwca 2016 r. Planowana inwestycja kapitałowa Spółki ...

CZYTAJ WIĘCEJ »

Presto S.A. zawarło znaczącą umowę z Grupą PSB

06 kwietnia 2016

Presto S.A. zawarło znaczącą umowę z Grupą PSB

Zarząd Presto S.A. informuje, że w dniu 8 marca 2016 r. podpisał umowę o współpracy handlowej z Grupą Polskie Składy Budowlane S.A. Umowa ustala zasady i warunki długoterminowej, partnerskiej, współpracy handlowej pomiędzy Presto S.A. a Grupą PSB. Umowa została zawarta ...

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wypłata odsetek z obligacji serii L2 spółki Mikrokasa S.A.

01 kwietnia 2016

Wypłata odsetek z obligacji serii L2 spółki Mikrokasa S.A.

Informujemy o wypłacie oprocentowania z obligacji serii L2 spółki Mikrokasa S. A. Wypłata nastąpiła terminowo w dniu 01.04.2016 r. zgodnie z Warunkami Emisji.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wypłata odsetek z obligacji serii L3 spółki Mikrokasa S.A.

29 marca 2016

Wypłata odsetek z obligacji serii L3 spółki Mikrokasa S.A.

Informujemy o wypłacie oprocentowania z obligacji serii L3 spółki Mikrokasa S. A. Wypłata nastąpiła terminowo w dniu 29.03.2016 r. zgodnie z Warunkami Emisji.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Amortyzacja obligacji serii A spółki GTB Metropolis Nieruchomości sp. z o.o.

29 marca 2016

Amortyzacja obligacji serii A spółki GTB Metropolis Nieruchomości sp. z o.o.

Spółka podała informację o nie realizowaniu wcześniejszego wykupu (amortyzacji) obligacji serii A, przypadającego na dzień 29.03.2016 r. Prawo do wcześniejszego wykupu Emitent otrzymuje tylko przy sprzedaży przekraczającej wartość 1 mln zł netto, co nie miało miejsca w ...

CZYTAJ WIĘCEJ »

Admiral Boats S.A. podpisał umowę o wartości ponad 1,3 mln zł

22 marca 2016

Admiral Boats S.A. podpisał umowę o wartości ponad 1,3 mln zł

Zarząd Admiral Boats S.A. w dniu 18 marca zakończył negocjacje i podpisał kontrakt na wykonanie i dostawę specjalistycznych zbiorników stalowych o objętości od 4 do 150 m3 dla norweskiego kontrahenta. Wartość umowy wynosi 307.000,00 EUR. Prace nad realizacją zbiorników ...

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wypłata odsetek z obligacji serii I spółki The Farm 51 S. A.

22 marca 2016

Wypłata odsetek z obligacji serii I spółki The Farm 51 S. A.

Informujemy o wypłacie oprocentowania z obligacji serii I spółki The Farm 51 S. A. Wypłata nastąpiła terminowo w dniu 22.03.2016 r. zgodnie z Warunkami Emisji.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wypłata odsetek z obligacji serii B spółki GTB Metropolis Nieruchomości sp. z o.o.

22 marca 2016

Wypłata odsetek z obligacji serii B spółki GTB Metropolis Nieruchomości sp. z o.o.

Informujemy o wypłacie oprocentowania z obligacji serii B spółki GTB Metropolis Sp. z o.o. Wypłata nastąpiła terminowo w dniu 21.03.2016 r. zgodnie z Warunkami Emisji. Raport bieżący nr 3/2016

CZYTAJ WIĘCEJ »

KONTAKT

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel
skontaktuje się z Tobą

Ventus Asset Management S.A.

DORADCY
INWESTYCYJNI

Sergiusz Góralczyk​
tel. +48 22 110 27 27

Maciej Kaźmierczak
tel. +48 22 110 27 27

2004 - 2015 © Ventus Asset Management S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: SIGNUM Studio Interaktywne