AKTUALNOŚCI

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego

17 stycznia 2020

Informacja o dojściu do skutku emisji i przydziale obligacji Polsoja Sp. z o.o serii B

Zarząd Polsoja Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że emisja Obligacji serii B doszła do skutku. W dniu 17 stycznia 2020 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr 03/01/2020 w sprawie dokonania przydziału Obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) PLN każda. Obligacje oprocentowane są według stałej stopy procentowej 8% a odsetki od nich będą wypłacane w okresach kwartalnych. Termin wykupu Obligacji serii B został ustalony na 13 stycznia 2022 roku.

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego

12 Listopada 2018

Informacja o dojściu do skutku emisji i przydziale obligacji CAVATINA HOLDING S.A. serii bc

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że emisja Obligacji serii BC doszła do skutku. W dniu 12 listopada 2018 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr 1/11/2018 w sprawie dokonania przydziału Obligacji serii BC o wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) PLN każda. Obligacje oprocentowane są według stałej stopy procentowej 6,75% a odsetki od nich będą wypłacane w okresach kwartalnych. Termin wykupu Obligacji serii BC został ustalony na 30 września 2020 roku.

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego

14 Marca 2018

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego

Informujemy, że w dniu 13.03.2018 r. powzięto informację o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego spółki Sescom S.A. sporządzonego na potrzeby dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2, B, C oraz D. Aneks nr 2 został sporządzony w związku z opublikowaniem rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Sescom S.A. za okres 12 miesięcy zakończony na dzień 30.09.2017 r. Aneks nr 2 zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 14.03.2018 r., w sposób w jaki został udostępniony prospekt emisyjny Emitenta – na stronie internetowej Spółki www.sescom.eu/inwestorzy/prospekt-emisyjny oraz na stronie firmy inwestycyjnej Ventus Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie www.ventusam.pl. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Pobierz Aneks nr 2 do Prospektu

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego

21 Lutego 2018

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego

Informujemy, że w dniu 21.02.2018 r. powzięta została informacja o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego Emitenta sporządzonego na potrzeby dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2, B, C oraz D.

Pobierz Aneks nr 1 do Prospektu

Prospekt emisyjny Sescom S.A.

01 Lutego 2018

Prospekt emisyjny Sescom S.A.

W dniu 31 stycznia 2018 roku został zatwierdzony prospekt emisyjny spółki Sescom S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Pobierz prospekt

Ruszają zapisy na obligacje Mikrokasy - zysk 8,7% w skali roku!

11 czerwca 2015

Ruszają zapisy na obligacje Mikrokasy - zysk 8,7% w skali roku!

Od 11 do 25 czerwca br. potrwa oferta obligacji serii L3 gdyńskiej firmy Mikrokasa, specjalizującej się w pożyczkach gotówkowych do 10 tys. zł. Oferta 2-letnich obligacji dotyczy zabezpieczonych papierów za 3 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone na rozwój ...

CZYTAJ WIĘCEJ »

Mikrokasa S.A. podała prognozy wyników na I półrocze br.

09 czerwca 2015

Mikrokasa S.A. podała prognozy wyników na I półrocze br.

Spółka szacuje potrojecie przychodów, prognozując osiągnięcie w pierwszym półroczu 6,5 mln zł przychodów i 1,4 mln zł zysku netto. Dla porównania, w całym 2014r. przychody wyniosły 6,96 mln zł, zaś wynik netto znajdował się na poziomie 1,31 mln ...

CZYTAJ WIĘCEJ »

"Wyniki Zortrax dynamicznie rosną. Debiut na GPW coraz bliżej"

09 czerwca 2015

"Wyniki Zortrax dynamicznie rosną. Debiut na GPW coraz bliżej"

Zapraszamy do zapoznania się z atykułem na portalu Inwestycje.pl na temat spółki Zortrax - lidera w druku 3D w Polsce, którego Ventus Asset Management S.A. jest doradcą finansowym na rynku kapitałowym. Artykuł przedstawia wyniki finansowe jakie spółka ...

CZYTAJ WIĘCEJ »

Obligacje serii L2 Mikrokasy debiutują na Catalyst

09 czerwca 2015

Obligacje serii L2 Mikrokasy debiutują na Catalyst

Dwuletnie obligacje serii L2, których oferującym w kwietniu br. był Ventus Asset Management S.A. zostały wprowadzone na GPW Catalyst. Pierwszy dzień notowań został określony na 8 czerwca 2015r. Wartość emisji serii L2 wyniosła 1,72 mln zł. Obligacje są zabezpieczone, z ...

CZYTAJ WIĘCEJ »

Mikrokasa S.A. uplasowała emisję o wart. 1,5 mln zł

09 czerwca 2015

Mikrokasa S.A. uplasowała emisję o wart. 1,5 mln zł

Spółka poinformowała o zamknięciu emisji niepublicznej serii N. Udział w ofercie wzięło dziewięć osób fizycznych zapisując się na 1 500 sztuk obligacji - co daje średni zapis na poziomie blisko 167 tys. zł. Z uwagi na prywatny charakter oferty - warunki emisji, jak ...

CZYTAJ WIĘCEJ »

Zmiana adresu biura Ventus Asset Management od 1 czerwca 2015 roku

29 maja 2015

Zmiana adresu biura Ventus Asset Management od 1 czerwca 2015 roku

Od 1 czerwca zapraszamy do naszego nowego biura przy ul. Moniuszki 1A, 00 - 014 Warszawa.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wywiad z prezesem spółki Kerdos Group S.A.

29 maja 2015

Wywiad z prezesem spółki Kerdos Group S.A.

Prezes Zarządu Kerdos Group SA rozmawia z redakcją StockWatch.pl o trwającej emisji publicznej obligacji oraz działalności i planach rozwojowych spółki. Zapraszamy do zapoznania się z zapisem wywiadu. Kliknij, aby zapoznać się z wywiadem

CZYTAJ WIĘCEJ »

KONTAKT

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel
skontaktuje się z Tobą

Ventus Asset Management S.A.

DORADCY
INWESTYCYJNI

Sergiusz Góralczyk​
tel. +48 22 110 27 27

Maciej Kaźmierczak
tel. +48 22 110 27 27

2004 - 2015 © Ventus Asset Management S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: SIGNUM Studio Interaktywne