AKTUALNOŚCI

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego

17 stycznia 2020

Informacja o dojściu do skutku emisji i przydziale obligacji Polsoja Sp. z o.o serii B

Zarząd Polsoja Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że emisja Obligacji serii B doszła do skutku. W dniu 17 stycznia 2020 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr 03/01/2020 w sprawie dokonania przydziału Obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) PLN każda. Obligacje oprocentowane są według stałej stopy procentowej 8% a odsetki od nich będą wypłacane w okresach kwartalnych. Termin wykupu Obligacji serii B został ustalony na 13 stycznia 2022 roku.

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego

12 Listopada 2018

Informacja o dojściu do skutku emisji i przydziale obligacji CAVATINA HOLDING S.A. serii bc

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że emisja Obligacji serii BC doszła do skutku. W dniu 12 listopada 2018 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr 1/11/2018 w sprawie dokonania przydziału Obligacji serii BC o wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) PLN każda. Obligacje oprocentowane są według stałej stopy procentowej 6,75% a odsetki od nich będą wypłacane w okresach kwartalnych. Termin wykupu Obligacji serii BC został ustalony na 30 września 2020 roku.

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego

14 Marca 2018

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego

Informujemy, że w dniu 13.03.2018 r. powzięto informację o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego spółki Sescom S.A. sporządzonego na potrzeby dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2, B, C oraz D. Aneks nr 2 został sporządzony w związku z opublikowaniem rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Sescom S.A. za okres 12 miesięcy zakończony na dzień 30.09.2017 r. Aneks nr 2 zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 14.03.2018 r., w sposób w jaki został udostępniony prospekt emisyjny Emitenta – na stronie internetowej Spółki www.sescom.eu/inwestorzy/prospekt-emisyjny oraz na stronie firmy inwestycyjnej Ventus Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie www.ventusam.pl. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Pobierz Aneks nr 2 do Prospektu

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego

21 Lutego 2018

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego

Informujemy, że w dniu 21.02.2018 r. powzięta została informacja o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego Emitenta sporządzonego na potrzeby dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2, B, C oraz D.

Pobierz Aneks nr 1 do Prospektu

Prospekt emisyjny Sescom S.A.

01 Lutego 2018

Prospekt emisyjny Sescom S.A.

W dniu 31 stycznia 2018 roku został zatwierdzony prospekt emisyjny spółki Sescom S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Pobierz prospekt

Wypłata odsetek z obligacji serii L2 spółki Mikrokasa S.A.

02 lipca 2015

Wypłata odsetek z obligacji serii L2 spółki Mikrokasa S.A.

Informujemy o wypłacie oprocentowania z obligacji serii L2 spółki Mikrokasa S. A. Wypłata nastąpiła 01.07.2015r. zgodnie z Warunkami Emisji.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Zortrax rozpoczyna ofertę akcji

30 czerwca 2015

Zortrax rozpoczyna ofertę akcji

Spółka Zortrax, producent nagradzanych w Polsce i na świecie rozwiązań dla druku 3D, rozpoczęła ofertę publiczną akcji na podstawie memorandum informacyjnego. Ponad 2/3 emisji będą mogli objąć inwestorzy, którzy kupili w ubiegłym roku obligacje spółki. Na ...

CZYTAJ WIĘCEJ »

Amortyzacja obligacji serii A spółki GTB Metropolis Nieruchomości sp. z o.o.

30 czerwca 2015

Amortyzacja obligacji serii A spółki GTB Metropolis Nieruchomości sp. z o.o.

Spółka podała informację o nie realizowaniu wcześniejszego wykupu obligacji serii A, przypadającego na dzień 30.06.2015 r. Prawo do wcześniejszego wykupu Emitent otrzymuje tylko przy sprzedaży przekraczającej wartość 1 mln zł netto. Raport bieżący nr 2/2015

CZYTAJ WIĘCEJ »

Obligacje serii A GTB Metropolis Nieruchomości sp. z o.o. wprowadzone na Catalyst

24 czerwca 2015

Obligacje serii A GTB Metropolis Nieruchomości sp. z o.o. wprowadzone na Catalyst

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 23 czerwca 2015r. wprowadza do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 8 075 obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Kolejnym krokiem do rozpoczęcia notowań jest wyznaczenie pierwszego dnia ...

CZYTAJ WIĘCEJ »

Zakończenie oferty niepublicznej obligacji spółki Constrem Sp. z o.o.

22 czerwca 2015

Zakończenie oferty niepublicznej obligacji spółki Constrem Sp. z o.o.

Informujemy, że zakończyliśy kolejną ofertę niepubliczną obligacji. W emisji Constrem Sp. z o.o. pozyskała 1,89 mln zł na realizację działalności operacyjnej i sfinansowanie dalszego rozwoju. Constrem Sp. z o.o. to spółka z branży budowlanej, dysponująca unikalną ...

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wypłata odsetek z obligacji serii I spółki The Farm 51 S. A.

22 czerwca 2015

Wypłata odsetek z obligacji serii I spółki The Farm 51 S. A.

Informujemy o wypłacie oprocentowania z obligacji serii I spółki The Farm 51 S. A. Wypłata nastąpiła 22.06.2015r. zgodnie z Warunkami Emisji.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wypłata odsetek z obligacji serii B spółki GTB Metropolis Nieruchomości sp. z o.o.

19 czerwca 2015

Wypłata odsetek z obligacji serii B spółki GTB Metropolis Nieruchomości sp. z o.o.

Informujemy o wypłacie oprocentowania z obligacji serii B spółki GTB Metropolis Sp. z o.o. Wypłata nastąpiła 19.06.2015r. zgodnie z Warunkami Emisji.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wypłata odsetek z obligacji serii J spółki Admiral Boats S.A.

19 czerwca 2015

Wypłata odsetek z obligacji serii J spółki Admiral Boats S.A.

W dniu 18.06.2015 r. zgodnie z Warunkami Emisji nastąpiła pierwsza wypłata oprocentowania od obligacji serii J. Oprocentowanie obligacje wynosi 8,5% w skali roku, odsetki są wypłacane kwartalnie.  

CZYTAJ WIĘCEJ »

Mikrokasa terminowo wykupi obligacje serii G

18 czerwca 2015

Mikrokasa terminowo wykupi obligacje serii G

17 czerwca 2015r. gdyńska firma pożyczkowa Mikrokasa SA przekazała Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych środki pieniężne na wykup obligacji serii G – kwotę równą wartości nominalnej obligacji powiększoną o odsetki za ostatni okres odsetkowy. Obligacje serii ...

CZYTAJ WIĘCEJ »

Kerdos Group S.A. zamyka emisję obligacji serii K na poziomie ponad 4 mln zł

16 czerwca 2015

Kerdos Group S.A. zamyka emisję obligacji serii K na poziomie ponad 4 mln zł

Właściciel sieci polskich drogerii Dayli i współwłaściciel jedynej luksemburskiej sieci drogerii Meng przydzielił 4 052 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. Zapisy złożyło 52 inwestorów. Na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy z tytułu ...

CZYTAJ WIĘCEJ »

KONTAKT

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel
skontaktuje się z Tobą

Ventus Asset Management S.A.

DORADCY
INWESTYCYJNI

Sergiusz Góralczyk​
tel. +48 22 110 27 27

Maciej Kaźmierczak
tel. +48 22 110 27 27

2004 - 2015 © Ventus Asset Management S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: SIGNUM Studio Interaktywne