AKTUALNOŚCI

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego

17 stycznia 2020

Informacja o dojściu do skutku emisji i przydziale obligacji Polsoja Sp. z o.o serii B

Zarząd Polsoja Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że emisja Obligacji serii B doszła do skutku. W dniu 17 stycznia 2020 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr 03/01/2020 w sprawie dokonania przydziału Obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) PLN każda. Obligacje oprocentowane są według stałej stopy procentowej 8% a odsetki od nich będą wypłacane w okresach kwartalnych. Termin wykupu Obligacji serii B został ustalony na 13 stycznia 2022 roku.

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego

12 Listopada 2018

Informacja o dojściu do skutku emisji i przydziale obligacji CAVATINA HOLDING S.A. serii bc

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że emisja Obligacji serii BC doszła do skutku. W dniu 12 listopada 2018 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr 1/11/2018 w sprawie dokonania przydziału Obligacji serii BC o wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) PLN każda. Obligacje oprocentowane są według stałej stopy procentowej 6,75% a odsetki od nich będą wypłacane w okresach kwartalnych. Termin wykupu Obligacji serii BC został ustalony na 30 września 2020 roku.

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego

14 Marca 2018

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego

Informujemy, że w dniu 13.03.2018 r. powzięto informację o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego spółki Sescom S.A. sporządzonego na potrzeby dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2, B, C oraz D. Aneks nr 2 został sporządzony w związku z opublikowaniem rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Sescom S.A. za okres 12 miesięcy zakończony na dzień 30.09.2017 r. Aneks nr 2 zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 14.03.2018 r., w sposób w jaki został udostępniony prospekt emisyjny Emitenta – na stronie internetowej Spółki www.sescom.eu/inwestorzy/prospekt-emisyjny oraz na stronie firmy inwestycyjnej Ventus Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie www.ventusam.pl. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Pobierz Aneks nr 2 do Prospektu

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego

21 Lutego 2018

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego

Informujemy, że w dniu 21.02.2018 r. powzięta została informacja o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego Emitenta sporządzonego na potrzeby dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2, B, C oraz D.

Pobierz Aneks nr 1 do Prospektu

Prospekt emisyjny Sescom S.A.

01 Lutego 2018

Prospekt emisyjny Sescom S.A.

W dniu 31 stycznia 2018 roku został zatwierdzony prospekt emisyjny spółki Sescom S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Pobierz prospekt

Wypłata odsetek z obligacji serii A spółki Constrem Sp. z o.o.

17 września 2015

Wypłata odsetek z obligacji serii A spółki Constrem Sp. z o.o.

Informujemy o wypłacie oprocentowania z obligacji serii A spółki Constrem Sp. z o.o. Wypłata nastąpiła 17.09.2015r. zgodnie z Warunkami Emisji.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wypłata odsetek z obligacji serii J spółki Mikrokasa S.A.

15 września 2015

Wypłata odsetek z obligacji serii J spółki Mikrokasa S.A.

Informujemy o wypłacie oprocentowania z obligacji serii J spółki Mikrokasa S.A. Wypłata nastąpiła 14.09.2015r. zgodnie z Warunkami Emisji.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wypłata odsetek z obligacji serii K spółki Kerdos S.A.

15 września 2015

Wypłata odsetek z obligacji serii K spółki Kerdos S.A.

Informujemy o wypłacie oprocentowania z obligacji serii K spółki Kerdos S. A. Wypłata nastąpiła 14.09.2015r. zgodnie z Warunkami Emisji.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wypłata odsetek z obligacji serii M spółki Mikrokasa S.A.

11 września 2015

Wypłata odsetek z obligacji serii M spółki Mikrokasa S.A.

Informujemy o wypłacie oprocentowania z obligacji serii M spółki Mikrokasa S.A. Wypłata nastąpiła 11.09.2015r. zgodnie z Warunkami Emisji.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Obligacje serii L3 Mikrokasy zadebiutują na Catalyst w poniedziałek

11 września 2015

Obligacje serii L3 Mikrokasy zadebiutują na Catalyst w poniedziałek

Zarząd GPW wyznaczył poniedziałek - 14 września jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 1.007 obligacji serii L3 spółki Mikrokasa o łącznej wartości 1,007 mln zł. Oferującym obligacje serii L3 był dom maklerski Ventus Asset Management ...

CZYTAJ WIĘCEJ »

Obligacje serii L3 spółki Mikrokasa S.A. wprowadzone na Catalyst

02 września 2015

Obligacje serii L3 spółki Mikrokasa S.A. wprowadzone na Catalyst

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 1 września 2015r. wprowadza do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacje na okaziciela serii L3 o wartości 1,007 mln zł, których oferującym był Ventus Asset Management S.A. Kolejnym krokiem do rozpoczęcia ...

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii N spółki Mikrokasa S.A.

01 września 2015

Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii N spółki Mikrokasa S.A.

Obligacje o wartości 1,5 mln zł zostały wprowadzone na Catalyst. Pierwszy dzień notowań został wyznaczony na 2 września 2015 r. Obligacje są oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN „PLMKRKS00098” i będą notowane w systemie notowań ...

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wypłata odsetek z obligacji serii J spółki 2C Partners S.A.

01 września 2015

Wypłata odsetek z obligacji serii J spółki 2C Partners S.A.

Informujemy o wypłacie oprocentowania z obligacji serii J spółki 2C Partners S.A. Wypłata nastąpiła 31.08.2015r. zgodnie z Warunkami Emisji.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wypłata odsetek z obligacji serii L1 spółki Mikrokasa S.A.

27 sierpnia 2015

Wypłata odsetek z obligacji serii L1 spółki Mikrokasa S.A.

Informujemy o wypłacie oprocentowania z obligacji serii L1 spółki Mikrokasa S. A. Wypłata nastąpiła 27.08.2015r. zgodnie z Warunkami Emisji.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wypłata odsetek z obligacji serii H2 spółki Marka S.A.

12 sierpnia 2015

Wypłata odsetek z obligacji serii H2 spółki Marka S.A.

Informujemy o wypłacie oprocentowania z obligacji serii H2 spółki Marka S. A. Wypłata nastąpiła 12.08.2015r. zgodnie z Warunkami Emisji.

CZYTAJ WIĘCEJ »

KONTAKT

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel
skontaktuje się z Tobą

Ventus Asset Management S.A.

DORADCY
INWESTYCYJNI

Sergiusz Góralczyk​
tel. +48 22 110 27 27

Maciej Kaźmierczak
tel. +48 22 110 27 27

2004 - 2015 © Ventus Asset Management S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: SIGNUM Studio Interaktywne