AKTUALNOŚCI

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego

17 stycznia 2020

Informacja o dojściu do skutku emisji i przydziale obligacji Polsoja Sp. z o.o serii B

Zarząd Polsoja Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że emisja Obligacji serii B doszła do skutku. W dniu 17 stycznia 2020 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr 03/01/2020 w sprawie dokonania przydziału Obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) PLN każda. Obligacje oprocentowane są według stałej stopy procentowej 8% a odsetki od nich będą wypłacane w okresach kwartalnych. Termin wykupu Obligacji serii B został ustalony na 13 stycznia 2022 roku.

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego

12 Listopada 2018

Informacja o dojściu do skutku emisji i przydziale obligacji CAVATINA HOLDING S.A. serii bc

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że emisja Obligacji serii BC doszła do skutku. W dniu 12 listopada 2018 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr 1/11/2018 w sprawie dokonania przydziału Obligacji serii BC o wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) PLN każda. Obligacje oprocentowane są według stałej stopy procentowej 6,75% a odsetki od nich będą wypłacane w okresach kwartalnych. Termin wykupu Obligacji serii BC został ustalony na 30 września 2020 roku.

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego

14 Marca 2018

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego

Informujemy, że w dniu 13.03.2018 r. powzięto informację o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego spółki Sescom S.A. sporządzonego na potrzeby dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2, B, C oraz D. Aneks nr 2 został sporządzony w związku z opublikowaniem rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Sescom S.A. za okres 12 miesięcy zakończony na dzień 30.09.2017 r. Aneks nr 2 zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 14.03.2018 r., w sposób w jaki został udostępniony prospekt emisyjny Emitenta – na stronie internetowej Spółki www.sescom.eu/inwestorzy/prospekt-emisyjny oraz na stronie firmy inwestycyjnej Ventus Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie www.ventusam.pl. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Pobierz Aneks nr 2 do Prospektu

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego

21 Lutego 2018

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego

Informujemy, że w dniu 21.02.2018 r. powzięta została informacja o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego Emitenta sporządzonego na potrzeby dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2, B, C oraz D.

Pobierz Aneks nr 1 do Prospektu

Prospekt emisyjny Sescom S.A.

01 Lutego 2018

Prospekt emisyjny Sescom S.A.

W dniu 31 stycznia 2018 roku został zatwierdzony prospekt emisyjny spółki Sescom S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Pobierz prospekt

Zarabiaj na rynku nieruchomości komercyjnych 6,75%

16 sierpnia 2018

Zarabiaj na rynku nieruchomości komercyjnych 6,75%

Ruszyły zapisy na obligacje serii BC Cavatina Holding S.A. Zapisy przyjmowane będą do 21 września 2018 roku. EMISJA OBLIGACJI - Jesteś zainteresowany? - Kliknij tu

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wypłata odsetek z obligacji serii A i B - NMG Sp. z o.o.

09 września 2016

Wypłata odsetek z obligacji serii A i B - NMG Sp. z o.o.

W dniu 09 września 2016 roku wypłacone zostały odsetki od obligacji serii A i B spółki NMG Sp. z o.o. - zgodnie z warunkami emisji.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wypłata odsetek z obligacji serii A - P.H.U. Classcom Sp. z o. o.

07 września 2016

Wypłata odsetek z obligacji serii A - P.H.U. Classcom Sp. z o. o.

W dniu 07 września 2016 roku wypłacone zostały odsetki od obligacji serii A spółki P.H.U. Classcom Sp. z o.o. - zgodnie z warunkami emisji.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wypłata odsetek z obligacji serii C - Grupa Saternus Sp. z o.o. S.K.A.

26 sierpnia 2016

Wypłata odsetek z obligacji serii C - Grupa Saternus Sp. z o.o. S.K.A.

W dniu 26 sierpnia 2016 roku wypłacone zostały odsetki od obligacji serii C spółki Grupa Saternus Sp. z o.o. S.K.A. - zgodnie z warunkami emisji.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wypłata odsetek obligacji serii A - Eurotronic Sp z o.o.

25 sierpnia 2016

Wypłata odsetek obligacji serii A - Eurotronic Sp z o.o.

W dniu 25 sierpnia 2016 roku wypłacone zostały odsetki od obligacji serii A spółki Eurotronic Sp z o.o. - zgodnie z warunkami emisji.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wypłata odsetek obligacji serii K - LOYD WUP sp z o.o.

25 sierpnia 2016

Wypłata odsetek obligacji serii K - LOYD WUP sp z o.o.

W dniu 19 sierpnia 2016 roku wypłacone zostały odsetki od obligacji serii K spółki Loyd WUP sp z o.o. - zgodnie z warunkami emisji.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wypłata odsetek z obligacji serii H2 spółki Marka S.A.

12 sierpnia 2016

Wypłata odsetek z obligacji serii H2 spółki Marka S.A.

Informujemy o wypłacie oprocentowania z obligacji serii H2 spółki Marka S. A. Wypłata nastąpiła terminowo w dniu 12.08.2016 r. zgodnie z Warunkami Emisji.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wypłata odsetek obligacji serii G - Loyd S.A.

11 sierpnia 2016

Wypłata odsetek obligacji serii G - Loyd S.A.

W dniu 11 sierpnia 2016 roku wypłacone zostały odsetki od obligacji serii G spółki Loyd S.A. - zgodnie z warunkami emisji.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Przesunięcie termiu wypłaty odsetek z obligacji serii A spółki Aedes S.A.

11 sierpnia 2016

Przesunięcie termiu wypłaty odsetek z obligacji serii A spółki Aedes S.A.

Informujemy, iż Emitent zamieścił na swojej stronie internetowej komunikat o przesunięciu terminu wypłaty odsetek od Obligacji serii A za czwarty okres odsetkowy.Pełne informacje znajdują się w poniższym linku. http://gpwinfostrefa.pl/espi/pl/reports/view/3,329280

CZYTAJ WIĘCEJ »

Wypłata odsetek z obligacji serii H2 spółki Marka S.A.

16 maja 2016

Wypłata odsetek z obligacji serii H2 spółki Marka S.A.

Informujemy o wypłacie oprocentowania z obligacji serii H2 spółki Marka S. A. Wypłata nastąpiła terminowo w dniu 12.05.2016 r. zgodnie z Warunkami Emisji.

CZYTAJ WIĘCEJ »

KONTAKT

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel
skontaktuje się z Tobą

Ventus Asset Management S.A.

DORADCY
INWESTYCYJNI

Sergiusz Góralczyk​
tel. +48 22 110 27 27

Maciej Kaźmierczak
tel. +48 22 110 27 27

2004 - 2015 © Ventus Asset Management S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: SIGNUM Studio Interaktywne