EMISJE

Publiczna emisja obligacji serii B POLSOJA Sp. z o.o.

Dziękujemy za wypełnienie formularza. Kliknij poniżej na nazwę pliku w celu jego pobrania

Dokument Informacyjny spółki POLSOJA SP. Z O.O.
Załącznik nr 1 - Bilans, Rachunek Zysków i Strat_Q3_2019 - POLSOJA SP. Z O.O.
Załącznik nr 2 - Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 - POLSOJA SP. Z O.O.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie POLSOJA SP. Z O.O. o odpowiedzialności za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym.
Propozycja Nabycia Obligacji serii C - POLSOJA SP. Z O.O.
Formularz zapisu serii C - POLSOJA SP. Z O.O.
WARUNKI EMISJI OBLIGACJI POLSOJA SP. Z O.O. serii C
Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego - Polsoja Sp. z o.o. - 2018r.
KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1
KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 2

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ventusam@ventusam.pl

KONTAKT

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel
skontaktuje się z Tobą

Ventus Asset Management S.A.

DORADCY
INWESTYCYJNI

Sergiusz Góralczyk​
tel. +48 22 110 27 27

Maciej Kaźmierczak
tel. +48 22 110 27 27

2004 - 2015 © Ventus Asset Management S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: SIGNUM Studio Interaktywne